Kategoriler
MEVZUAT MUHASEBE TÜRKİYE

Geri Kazanım Katılım Payı ve Poşet Ücreti Bildirimi

 

                Geri Kazanım Katılım Payı (Poşet Ücreti)

10/12/2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak, 01/01/2019 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na ek 11 maddede; “kanuna ekli 1 sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından listede belirtilen diğer ürünler için ise piyasaya sürenlerden yine aynı listede bildirilen minimum geri kazanım katılım payları tahsil edilir” şeklinde bir düzenleme yapılarak ve aynı kanuna ek 13. Madde ile  perakende ve toptan satışlarda kullanılan her poşet başına 0,25TL’den az olmamak üzere ücret alınması zorunluluğu getirilmiştir.

                Bu kapsamda; işletmelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar(yazarkasa pos) dahil yeni bir departman tanımlatarak Poşet Bedeli olarak Geri Kazanım Katılım Paylarını kayıt altına alması gerekmektedir.

 

                Tahsil Edilecek Poşet Ücreti ve Katılım Payı Tutarı

Poşet başına minimum tahsil edilen her 0,25TL’nin, 0,15TL’si Geri Kazanım Katılım Payı olarak takip eden ayın en gen 15. Günü mesai bitimine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına beyan edilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık hesabına ilgili bankalar aracılığı ile tahsil edilmesi gerekmektedir.

 

                Cezai Uygulamalar

                Ayrıca bahsi geçen Geri kazanım Katılım Payını bildirimde bulunmayan ve tahakkuk eden tutarı ödemeyen işletmeler hakkın 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 20. Mad. g- bendi uyarınca 6.000,00 Türk Lirası tutarında cezai işlem uygulanacaktır.

                Geri Kazanım Katılım Payı bildirim/beyan işlemlerini hatalı, eksik veya yanıltıcı yapanlar hakkında 2872 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca altı aydan bir yıla kadar hapis cezası verilecektir. (Değişik: 26/4/2006 -5491/18 md Bu Kanunun 12 nci maddesinde öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğüne aykırı olarak yanlış ve yanıltıcı bilgi verenler, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.)

         Poşet ücreti üzerinden hesaplanan(min. 0,15TL) Geri Kazanım Katılım Paylarını ödemediği tespit edilenler hakkında aynı kanunun 20. Maddesi Z bendi hükmüne göre yüze 20 oranında gecikme zammı uygulanır.

                Plastik poşetlerden ücretin tahsil edilmediğinin tespiti halinde 2872 Sayılı Kanunun 20. Maddesi bb bendine göre işletmeye, kapalı satış alanının metre karesi başına 10,00TL tutarında para cezası uygulanacaktır.

 

Bahsi Geçen 1 Sayılı Liste

2872 Sayılı Çevre Kanunu

,

 

Kategoriler
EKONOMİ GÜNCEL MUHASEBE TÜRKİYE

2019 Asgari Ücret Kaç TL Oldu? (25.12.2018)

2019 Asgari Ücret Belirlendi. 

 

2019 yılı için 7,5 milyona yakın asgari ücretliyi ilgilendiren rakam bugün saat 10:00'da toplanan asgari ücret tespit komisyonu tarafından açıklandı. İşçi ve işveren sendikalarının oy birliği ile karar verilen rakam Net 2.020TL olurken brüt ücret 2.558TL olarak belirlendi. 

 

 

 

 

Kategoriler
EKONOMİ TÜRKİYE

Devletten KOBİ'lereYeni Nefes Kredisi

Nefes Kredisi Müjdesi

Döviz krizinin etkisi ile ekonomik dalgalanmadan olumsuz etkilenen KOBİ’lere nefes kredisi yeniden başlıyor. “Birlikte Kazanacağız” sloganı ile imza töreni gerçekleşen KOBİ destek kredisi programını Ticaret Bakanı Ruhsar PEKCAN ve TOBB Başkanı M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU 31.08.2018’de Twitter’dan duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat ALBAYRAK’ın katıldığı toplantıda 8 banka ile birlikte, toplamda 10 milyar liralık kredi için imzalar atıldı.

Nefes Kredisi’nin(Destek Kredisinin) Detayları

                M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun yaptığı açıklamaya göre; KOBİ’lere aylık 1,85(yıllık 22,2) faiz oranı ile ilk 6 ay anapara ödemesiz kredi imkânı sunulacak. KOBİ’ler 200 Bin liraya kadar sağlanacak bu desteğin yaklaşık %85’i hazine destekli ve Kredi Garanti Fonu kefaleti kapsamında olacak. İlk 6 ay sadece faiz ödeyecek olan KOBİ’ler daha sonrasında kalan ödemeleri 12 eşit taksitte yapacak yani toplamda 18 taksit olarak geri ödeme sağlanmış olacak. KOBİ’lerin oda ve borsalardan alacakları üyelik belgeleri ile çalıştıkları bankalara 03.09.2018 tarihinden itibaren başvuru yapabilecekler.

Başvuru Yapılabilecek Bankalar

  • -Ziraat Bankası
  • -Ziraat Katılım Bankası
  • Vakıfbank
  • Vakıfbank Katılım
  • İş Bankası
  • Garanti Bankası
  • YapıKredi Bankası
  • Halkbank

Başvuru Şartları Neler Olacak?

– Başvuru için TOBB’a bağlı oda ve borsalara üye KOBİ olmak gerekiyor.
– Kredi kullanmak için önce oda merkezi ya da temsilciliklerden ‘TOBB Nefes Kredisi Başvurusu İçindir’ ibareli ‘Faaliyet Belgesi’ alınacak.
– Ardından Ziraat Bankası, YapıKredi Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım şubelerine müracaat edilecek.
– KOBİ, uygunluğu değerlendirildikten sonra ticari kredi kullanabilecek.

Peki KOBİ’ler bunu nasıl değerlendirecek?

Daha önce 2017’de milyar lira, 2018’de 7,5 milyar lira olarak uygulanan KOBİ’lere nefes kredisi(destek kredisi) finans açığını kapatmaya destek olarak kullanmak yerine gayrimenkul veya taşıt alımında kullanılmıştı. Dövizin artışının sağladığı gelirin, kredi masraf ve faiz giderinden daha fazla olması nedeni ile bu sefer de KOBİ’lerin döviz yatırımını artıracağı kendi kanımdır.

Daha Faydalı Bir Destek Mümkün!

                KOBİ’lere verilecek olan destek kredisi amacı dışında kullanımını engellemek iyi bir denetim gerektirmekte ve bu da ek maliyete yol açmaktadır. Devletin bu şekilde sübvansiyonlara girişmek yerine vergi ve SGK ödemeleri konusunda KOBİ’lere yeni destek ve teşvikler vermesi daha olumlu sonuçlar meydana getirecektir.

Bir asgari ücretli çalışanın işverene maliyeti yaklaşık olarak, 2.486TL’dir. Bu rakamın 1603 lirası net asgari ücret kalan 883TL’si diğer yasal yükümlülüklerdir. 50 İşçi çalıştıran bir firmanın yaklaşık olarak maaş haricinde ki mali yükümlülüğü aylık 44.150TL olacaktır. İşçiler üzerinden verilebilecek destekler hem istihdamı artıracak hem de işverenlerin üzerinde ki ağır mali yükü hafifletecektir.

 

Kategoriler
EKONOMİ GÜNCEL TÜRKİYE VERGİ

Mevduat Hesaplarında Vergi Oranları Değiştirildi

                     Vadeli mevduat hesaplarının vergi oranlarında değişikliğe ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi resmi gazetede yayınlandı.Buna göre TL mevduat hesaplarında faizler sıfırlanırken Döviz mevduatlarına uygulanacak vergi oranları da artırıldır.

          TL Mevduat Hesaplarında Vergi Oranları Düşürüldü 

Kategoriler
SİYASET TÜRKİYE

Osmanlı'dan Günümüze Siyasi Partiler

 Siyasi çalkantılar ile mutlak monarşinin yerini çoğulcu yapıya bırakmaya başlayan osmanlının son dönemlerinden itibaren, tebaanın temsil edilmesini sağlamak amacıyla yeni siyasi oluşumlarla çoğulcu yapı desteklenmiş, bu alanda particilik faaliyetleri başlamıştır. Bu çabalar neticesinde günümüze dek ikiyüz'ün üzerinde siyasi parti kurulmuş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin etnik yoğunluğunda ki seyrelme nedeniyle kurulmaya da devam edecekitir. Bu çabada kurulmuş olan 221 parti'nin kurucu ve kuruluş tarihleri ile birlikte aşağıda listelenmiştir. 

Kategoriler
EKONOMİ MUHASEBE SGK TÜRKİYE

Askere Gidecek İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı

 

Askere gidecek personelin kıdem tazminatı hakkı. 

 

                Bilindiği üzere 1475 Sayılı iş kanunu yürürlükten kalksa da 4857 Sayılı iş kanunun 120. Maddesi ile; 1475 Sayılı İş kanunun 14. Maddesi yürürlükte bırakılmıştır. 1475 Sayılı İş kanunun kıdem tazminatıyla ilgili olan 14. madedesinin 3. alt maddesi hükümüne göre askere gidecek personel iş akdini fesh ederek kıdem tazminatı alma hakkı bulunmaktadır.

                Sülüs belgesi alınmadan iş akdi fesh edilmemelidir. Çünkü sülüs belgesi yani sevk belgesi alana kadar askerlik yeriniz açıklansa dahi, askere gitmekten vaz geçerek tekrar tecil ettirilebilmektedir, kötü niyetle hareket edenlere karşı işverene tedbir hakkı olarak sülüs belgesi isteme hakkı vardır.

                Sülüs belgesi olmadan askerlik nedeni ile çıkış verilmesi durumunda şayet işçi kötü niyetli ise kıdem tazminatını alır ve işten çıkış kodu Askerlik Nedeni İle İş Akdi Feshi girilmiş olur ki, bu hem kıdemin haksız yere ödenmesi hem de işten çıkış kodunun yanlış olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle işverenlerin Askerlik Nedeni İle İşten çıkan personelde sülüs belgesi ile çıkış sebebini kanıtlamasını istemesi doğal bir hakkıdır.

                Sülüs belgesi alındıktan sonra aşağıda ki örnek dilekçe ile işverene bildirimde bulunulur ve çıkış işlemi derhal fesih sebebi gereğince yapılır.

../../….

XYZ AŞ.’ne

../../…. Tarihinden beri işletmenizde …..  olarak çalışmaktayım. ../../…. Tarihinden itibaren askerlik görevimi yerine getireceğim için iş akdimi ../../….. tarihinden itibaren geçerli olmak üzere fesih ediyorum.  4857 Sayılı iş kanunu gereğince tüm hak ve ücretlerimle birlikte 1475 Sayılı İş Kanunun 14. Mad. Gereğince kıdem tazminatımın hesaplanarak tarafıma ödenmesi konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.

 

 

Adres:                                                                                                                          Ad-Soyad

Iban No:                                                                                                                          İmza

Ek-1: Sülüs Belgesi

 

 

Askere Gidecek Personelin Diğer Hakları

-4857 Sayılı İş Kanunun 28.Maddesi gereğince işçi işverenden Çalışma Belgesi talep edebilir ve bunu belirtilen sürelerde doğru şekilde vermekle yükümlüdür. Ayrıca istenen çalışma belgesinin zamanında ve doğru bir şekilde verilmemesi durumunda işçinin uğradığı zarar için eski işvereninden tazminat talebinde bulunabilir.

-Terhis olan eski çalışan, terhisinden itibaren iki ay içerisinde işverenden talep etmesi durumunda aynı şartlar altında boş yer varsa derhal, yoksa kadro boşaldığında diğer adaylara tercihen işe başlatmakla yükümlüdür. Bu hüküm 4857 Sayılı İş Kanunun 31. Maddesinde düzenlenmiştir.

-Terhis olan eski çalışan dilerse işsizlik maaşı hakkı da bulunmaktadır. Bunun için terhis olduktan sonra e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilir.

 

Askere Giden Personele İhbar Tazminatı Verilir Mi?

        Askerlik nedeniyle işten ayrılan personel ihbar tazminatı hakkı kazanamaz işverende böyle bir hak talep edemez.

Kategoriler
EKONOMİ GÜNCEL TÜRKİYE

Yeni Bir Para Piyasası Kuruluyor

finansal piyasa     BİST Bünyesinde Yeni Bir Para Piyasası Kuruluyor      

 

               Borsa İstanbul bünyesinde yeni bir para piyasası kurulması için çalışmalara başlandı. Bu piyasa teminatlı bir piyasa olacak ve organize olarak çalışacak. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek altyapı çalışmalarının başladığını ve piyasanın 6 ay içinde işlerlik kazanacağını açıkladı. 


                     Finansal İstikrar Komitesi’nde daha önce görüşülmüş olan yeni piyasa kuruluşuna ait önerinin, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu ile yapılan ortak çalışmalar sonucunda kabul edildiği bildirildi.  Mehmet Şimşek’in açıklamasına göre hem Borsa İstanbul hem Takasbank’ta altyapı çalışmaları devam ediyor. Bu piyasada Takasbank Merkezi Karşı Taraf olacağı için Sermaye Piyasası Kanununda da düzenleme yapılması gerekiyordu. Bu düzenleme hazırlandı ve Meclise sunuldu.

                  Bu piyasanın bir ihtiyaçtan ortaya çıktığı bildirildi. Para ve sermaye piyasalarının derinleşip gelişmesinin ülke yerel parası cinsinden referans faiz oranı bulunması olarak değerlendirilmekte. Halihazırda ülkemizde Takasbank bünyesinde bir para piyasası var, Borsa İstanbul içinde de repo piyasası bulunuyor. Fakat bu piyasalarda en çok işlem gecelik vadelerde gerçekleşiyor. Haftalık, aylık ve 3 aylık vadelerde işlem hacimleri çok düşük olduğundan bu vadelerde gösterge niteliğini etkin bir biçimde taşıyan faiz oranları oluşmamakta. Özel sektör firmaları borçlanma vadelerini değişken faizli senet ihraç ederek uzatmak durumunda olduklarında faiz takasını faiz riskini yönetebilecekleri biçimde yapamamakta. Bu piyasanın hizmete geçmesi ile uzun vadelerde de gösterge niteliğinde faiz oranları oluşabilecek ve böylece TL işlemlerinin vadelerinin uzaması, akabinde de TL cinsinden uzun vadeli borçlanmanın bir yolu olan ihraçların çoğalması bekleniyor.  


                   Bu yeni para piyasasında karşı taraf riski de ortadan kaldırılacak. Takasbank alıcı için satıcı, satıcı için de alıcı olacak. İhtiyaç oluştuğunda Merkez Bankası Takasbank’a teminat karşılığı likidite de sağlayacak. Teminat olarak devlet iç borçlanma senetlerinin yanı sıra, döviz de kabul edilebilecek. 

 

Kategoriler
EKONOMİ GÜNCEL MUHASEBE TÜRKİYE

Kitle Fonlaması Nedir ?

kitle fonlama
kitle fonlama
            Başbakan Yardımcısı  Mehmet Şimşek’in açıklamalarıyla gündeme gelen Kitle Fonlaması, bir projenin internet aracılığı ile finanse edilmesine verilen addır. Geleneksel yöntemlerde, mevcut birikimler bankalar aracılığı ile değerlendirilmektedir. Yani dolaylı bir finansman söz konusudur. Kitle fonlamasında herhangi bir aracı kuruma ihtiyaç duyulmamakta, finansman gereksinimi olanlar bunu kendilerine sağlayabilecek olan kimselere direk olarak başvurmaktadır. Burada iletişim aracı internettir. 

Kategoriler
MEVZUAT MUHASEBE SGK TÜRKİYE

2016 Asgari Ücret Teşviki

türmobASGARİ ÜCRET ARTIŞINDAN KAYNAKLANAN İŞVEREN MALİYETİNİ DÜŞÜRMEYE YÖNELİK DÜZENLEME (6661 SAYILI KANUN MADDE 17)
Asgari ücret 2016 Ocak ayından itibaren brüt 1.647 TL olmuştur. Asgari geçim indirimi hariç tutulduğunda net asgari ücret 1.177,46 TL'dir. Bekar bir işçi için asgari geçim indirimi dahil asgari ücret tutarı ise 1.300 TL tutarındadır.
Asgari ücretteki artışın hiç kuşkusuz işverenler üzerinde de önemli bir maliyeti olacaktır. Çalışma Bakanlığı'nın internet sitesinde bir işçi için asgari ücretin işverene maliyeti 1.935,23 TL olarak hesaplanmıştır. Ancak hesaplama yapılırken işverenin 5 puanlık prim indirimi teşvikinden de faydalandığı varsayılmıştır.
Asgari ücrette meydana gelen bu artışın işveren üzerindeki yükünün azaltılması amacıyla 6661 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici 68. madde eklenmiştir. Söz konusu düzenlemenin ayrıntıları şu şekildedir.


a)    Brüt Ücret 2.550 TL Altındaysa İşverene Destek Verilecek
Getirilen Geçici 68. Maddesinin birinci ve altıncı fıkrasına göre;

"(1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce; a) 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
b)   2016 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar Hazinece karşılanır."
"(6) 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun ek 9 uncu maddesi uyarınca ücretleri asgari ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan "Linyit" ve "Taşkömürü" çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için birinci fıkranın uygulanmasında (a) bendinde belirtilen 85 TL günlük kazanç iki kat olarak ve 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50'sini geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınır."
Söz konusu madde hükmüne göre; işverenlerin asgari ücret desteğinden faydalanmasında iki farklı durum söz konusu:
Birincisi; 2015 yılının aynı ayında SGK'ya brüt günlük 85 TL (yani aylık brüt 2.550 TL) ve altında bildirimi yapılan sigortalıların sayısını geçmemek üzere 2016 yılında sigortalı başına aylık 100 TL (günlük 3,33 TL) destek verilecek. Linyit ve taşkömürü çıkartılan maden işyerlerinde günlük brüt 85 TL'lik tutar 170 TL (yani aylık brüt 5.100 TL) olarak uygulanacak. Bu işyerlerinde destek sınırı 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50'sini geçemeyecek.
İkincisi; 2016 yılı içinde ilk defa kurulan işyerlerinde SGK'ya bildirilen tüm sigortalılar için sigortalı başına aylık 100 TL destek verilecek.
Dolayısıyla getirilen düzenlemede öncelikle çalıştırılan işçinin şahsı değil sayısına göre işlem yapılacak. Ayrıca 2016 yılında açılan işyerleri tüm işçileri için bu destekten faydalanacak.
b) Muvazaalı İşyerlerine de Destek Verilmeyecek
Geçici 68. Maddesinin ikinci fıkrasına göre;
"(2) Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2016 yılı için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz."
Getirilen düzenleme 2016 yılında açılan işyerleri için ayrı bir öneme sahip. Çünkü bu işyerleri tüm işçileri için destekten faydalanacak. Bu sebeple aslında eskiden beri faaliyette olup yeni açılmış gibi kendilerini göstermeye çalışacak işyerleri için de bazı önlemler getirilmiş. Buna göre;
•         Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması
•         Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması,
•                       Şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi
gibi hallerde destekten faydalanılamayacak ve bu şekilde destek alınmışsa verilen tutarlar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacak.
c)   Destekten Faydalanmak İçin Bazı Şartlar Yerine Getirilmeli
Geçici 68. Maddesinin üçüncü ve dokuzuncu fıkrasına göre;
“(3) İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2016 yılına ilişkin olarak, aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hâllerinde bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanmaz. Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılır."

“(9) 2016 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemlerine ilişkin yasal süresi dışında Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar için bu madde hükümleri uygulanmaz." Getirilen asgari ücret teşvikinden 2016 yılında ilk defa açılan bazı işverenlerin faydalanması mümkün değil. Buna göre aşağıdaki işverenlere destek verilmeyecek:

1.       2016 yılına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini SGK'ya yasal süresi içerisinde vermeyen işyerleri.
2.       Sigorta primlerini yasal süresinde ödemeyen işyerleri.
3.       Kayıtdışı işçi çalıştırdığı tespit edilen işyerleri.
4.       Sahte sigortalı bildirimi yapan işyerleri.
5.       SGK'ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunan işyerleri. (Ama bu işyerleri borçlarını taksitlendirirlerse destek alabilecekler.)
6.       Söz konusu koşullar sadece 2016 yılında ilk defa açılan işyerleri ile ilgili. Kanun maddesinde diğer işyerleri için bu şartlar getirilmemiş. 2016'dan önce de faaliyette bulunan işyerleri için sadece aylık prim ve hizmet belgelerini SGK'ya yasal süresi içerisinde vermemesi halinde teşvikten faydalanmama söz konusu.
2016 yılından önce faaliyette bulunan işyerleri ile ilgili SGK tarafından çıkartılacak olan Genelgeye göre işlem yapılması yerinde olacaktır.
d)    Diğer Hususlar
–    Geçici 68. Maddesinin dördüncü fıkrasına göre; bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi verilmemiş olması hâlinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınır. 2015 yılından önce bu Kanun kapsamına alınmış ancak 2015 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri hakkında birinci fıkranın (b) bendi hükümleri uygulanır.
–    Geçici 68. Maddesinin beşinci fıkrasına göre; sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin Hazinece karşılanacak tutardan az olması hâlinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılır.

–    Geçici 68. Maddesinin yedinci fıkrasına göre; bu madde hükümleri, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için uygulanmaz.

– Geçici 68. Maddesinin sekizinci fıkrasına göre; 4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için birinci fıkra uyarınca Hazine tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilir.
2. MADEN İŞYERLERİ İLE İLGİLİ GETİRİLEN DÜZENLEME (6661 SAYILI KANUN MADDE 6)
10/09/2014 tarihinde çıkartılan 6552 sayılı Torba Kanun ile maden işyerleri ile ilgili önemli düzenlemeler yapılmıştı. Yapılan bu düzenlemeler maden işyerlerinin maliyetinin artmasına neden oldu. Bu kapsamda;
•         Haftalık 45 saat çalışma süresi yeraltı maden işlerinde çalışan işçiler için haftalık 36 saat olarak değiştirilmişti. Ayrıca çalışma süresi günlük altı saatten fazla olamaz şeklinde sınırlama getirildi. (Bu düzenleme daha sonra 6645 sayılı Kanunla değiştirildi ve haftalık çalışma 37,5 saat olarak, günlük çalışma ise 7,5 saat olarak değiştirildi)
•         Yıllık ücretli izin süreleri maden işlerinde çalışanlar için diğer çalışanlara göre 4 er gün arttırıldı. Maden işyerlerinde fazla çalışma yaptırılması yasaklandı.
•         Linyit ve taşkömürü çıkartılan işyerlerinde asgari ücret 2 kat olarak belirlendi.
•         Maden sektöründeki çalışma hayatına yönelik yapılan düzenlemelerden sonra maden işyerlerindeki maliyet artışı, işçi çıkarmalar ve işyeri kapanışlarının önüne geçmek için 4 Şubat 2015 tarihinde 6592 sayılı Kanun çıkartıldı ve Maden Kanununa bir madde eklendi. Ancak söz konusu madde ile sadece Devlete ait maden işyerleri için maliyetin karşılanması uygulaması getirildi.
Yürürlüğe giren 6661 sayılı Kanun ile Devlete ait maden işyerlerine sağlanan maliyet karşılama uygulamasının özel sektör maden işyerleri için de uygulanması öngörüldü.

6661 sayılı Kanun'un 6. Maddesi ile 3213 sayılı Maden Kanununun geçici 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılan IV. Grup madenlerden "Linyit" ve "Taşkömürü" çıkaran ve özel hukuk tüzel kişilerinin ruhsat sahibi olarak işlettikleri yeraltı maden işletmelerine, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 41, 53 ve 63 üncü maddelerinde 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ile bu Kanunun ek 9 uncu maddesiyle oluşan maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilebilir. Bu destekler Bakanlık bütçesine konulan ödeneklerden karşılanır. Maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu usul ve esasların uygulanma süresi Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir."
Getirilen düzenlemeye göre linyit ve taşkömürü çıkartan özel maden işyerlerinin çalışma süreleri ve asgari ücret nedeniyle oluşan maliyet artışları Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı bütçesine konan ödenekten karşılanacak.
Uygulamanın ne şekilde olacağı ise önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelik ile belirlenecek.

Saygılarımızla…
 

 

Kaynak:

Türmob

Resmi Gazete

Kategoriler
EKONOMİ MEVZUAT TÜRKİYE

KOSGEB'TEN GİRİŞİMCİLERE 50.000 TL HİBE DESTEĞİ ve ŞARTLARI

kosgeb-50-bin-lira-hibe-kredi

KOSGEB'TEN GİRİŞİMCİLERE 50.000 TL HİBE DESTEĞİ!

          Dâhiyane fikirleriniz var ve hayata geçirmek için bütçe sıkıntısı mı çekiyorsunuz? İşte bu yazımız tam sizin için. KOSGEB'in genç girişimcileri destekleyen hibe hizmeti sayesinde kendi işinizi kurabilirsiniz. Geçen yıllarda bu miktar 30.000 tl idi. Ancak seçim vaatleri nedeniyle KOSGEB girişimcilere 50.000 hibe desteği verecektir. Bu destek ile birçok genç girişimci kendi işini kuracaktır. Üstelik bu hibeler tamamen faizsiz ve gençlerin işini kolaylaştıran türdendir. Tek şartı eğitimden geçmenizdir. Bu eğitim tamamen sizin işinizi kolaylaştırmak için düzenlenmiş olan kısa süreli programlardır.

Destek Programından Kimler Yararlanabilir?

          KOSGEB girişimcilere 50.000 hibe desteği için bir takım şartlar öne sürülmüştür. Bu şartlar; En önce İŞKUR’a kaydolun. Yetmiş saatten oluşan uygulamalı eğitimin gerçekleştirilecek girişimci eğitiminin alınması ve KOSGEB'in web sitesinde bulunan ''KOSGEB veri tabanı'' na kayıt olunması, KOSGEB müdürlüğüne başvurularak fikirlerden bahsedilmesi, istenilen evrakların verilmesi yeterli olacaktır. Alınan bu derslerden yirmi dört saati atölyede gerçekleştirilecek çalışmalardan oluşmaktadır.

          KOSGEB’e yapmış olduğunuz başvurulardan sonra tüm işlemleriniz tamamlandıktan sonra incelemeye alınacaksınız. Eğer fikriniz onaylanırsa bir kaç prosedürden sonra işinizi kurma izni verilecektir, kabul edilmezse hataların nerede olduğu size bildirilecek ve düzeltmeniz koşulu ile yeniden başvurabileceksiniz. Bu konuda önemli olan daha önce hiç bir yerde karşılaşılmamış bir fikirle karşılarına çıkmaktır. Buradaki amaç Türkiye'yi her alanda muhasır medeniyetler düzeyine ulaştırmaktır. Farklı fikirler her zaman yeni yaşam koşulları sağlar ve gelişmeye katkı sağlar. Ayrıca herkesten farklı düşünmenin ayrıcalığını yaşamanız için harika bir fırsat. Belki de daha önce çok düşündünüz ve bütçe sıkıntısından dolayı girişimcilikte bulunamadınız. Aklınıza ilk gelen banka kredisi oldu ve faizlerin belinizi bükeceğini düşündünüz. Fırsat tam da şimdi ayağınıza geldi. Farklı ve geniş düşüncelerinizin uygulaması KOSGEB'e kalsın.

Ev hanımlarına Müjde!

          KOSGEB girişimcilere 50.000 hibe desteği sunması ile artık ev hanımları için de birçok fırsat doğdu. Birçok ev hanımı özellikle gıda üzerine farklı fikirler düşünmüştür. Örneğin son dönemlerde son derece sağlıklı, bol vitamin içeren yemekler ortaya çıkarılmaktadır. Bu dâhiyane fikirleri düşünen bir ev hanımıdır. Daha nice güzel fikirleri olup bütçe sıkıntısından dolayı faaliyete geçiremeyen hanımlarımız için artık birbirinden güzel fırsatlar kapıda yer almaktadır. Düşünün, hayal edin, üretin. Tüm hayalleriniz insanlıkla buluşsun. Kazanın, kazandırın.

          KOSGEB girişimcilere 50.000 hibe desteğinin iki bini işletme kuruluş desteği, on sekiz bini kurulma dönemi makine, teçhizat ve yazılım desteği, otuz bini işletme masraflarıdır. Görüldüğü üzere her aşaması adım adım kontrol altında olan destek ile hayallerinizin peşinden koşma vakti. Ayrıca parlak fikirler ile hibe desteğini almayı başaran başarılı girişimciler de ödüllendirilmektedir. Şimdi KOSGEB'li olmanın tam zamanı. Haydi, sen de güzel fikirlerle gel, işletmeni kur ve markanı yarat. Bu alanda hiç bir sınırlama da yok. Aklına gelebilecek her konuda her alanda dahi fikirlerini sunma şansın var. Kabul edilen fikirlerinin patentini alabilme imkânı da sunuluyor. Bir fikir de sen sun, Türkiye'ye çığır atlatmak için bir basamak da sen koy. Hem sen kazan hem de Türkiye kazansın. KOSGEB girişimcilere 50.000 hibe desteği son yılların en önemli fırsatlarından biridir. Fikirlerinizi öldürmeyin ve fırsatı değerlendirin.

destek1

 

 

 

 

 

 

 

Daha detaylı bilgi için Kosgeb Girişimcilik Destek Programı sayfasını ziyaret edebilir veya 444 567 numarayı arayarak ulaşabilirsiniz.