Ücret Giderinin Muhasebeleştirilmesi

 İşçi Ücreti

               193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 40. maddesi'nin 2. bendinde; "Hizmetli ve içilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilâtında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilâç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (Bu primlerin ve aidatın istirdat edilmemek üzere Türkiye'de kâin sigorta irketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmi olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları" şarıyla safi ticari kazancın tespitinde indirilebilecek gider olduğu belirtilmiştir. Aşağıda 2016 Asgari Ücretin maliyetinin hesaplanması ve 7-A seçeneğine göre maliyet hesaplarına aktarılması örneği mevcuttur. 

Yevmiye Kayıtları

Asgari Ücretin işveren ve işçiye göre maliyetinin belirlenmesi;

asgari-ücret-maliyet-hesabi

2016 yılı asgari ücertin maliyetinin ve 5510 indiriminin muhasebeleştirilmesi;

Asgari Ücret Yevmiye Kaydı 15510 Sayılı Kanun 81/1 bendinde %5 Teşvik olduğundan, gider ve maliyet olarak dikkate alınamayacağından doğrudan gelir tablosu ile ilişkilendirilmesi gerekir. Bu sebepten dolayı 649, 602 veya görüşe göre diğer gelir hesaplarında izlenmelidir. 

5510 indiriminden yararlanılmadığı durumlar da ki kayıt işlemi şu şekilde;

5510 teşviksiz kayıt

SGK priminin ödenmesi durumunda yapılacak kayıt şu şekildedir;

prim ödenmesi durumu

Muhasebenin, Sosyal Sorumluluk Kavramı gereğine bağlı kalarak oluşturulacak mali tablolarda 361 hesabında böyle bir bakiye kalmamalı; bunun için bu rakamlar 368 hesabına aktarılmalıdır. SGK priminin ödenmemesi durumunda dönem sonunda yapılacak kayıt ise şu şekildedir;

sgk-pirim-ödenmemesi-kaydi

Bu kayıt ve tablolarla ilgili dökümanları indirmek için tıklayın.

You may also like...

1 Response

  1. Hakan dedi ki:

    2017 için olanı da yazabilir misiniz. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.