Kategoriler
MUHASEBE TFRS/UFRS VERGİ

Ücret Giderinin Muhasebeleştirilmesi

 İşçi Ücreti

               193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 40. maddesi'nin 2. bendinde; "Hizmetli ve içilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilâtında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilâç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (Bu primlerin ve aidatın istirdat edilmemek üzere Türkiye'de kâin sigorta irketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmi olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları" şarıyla safi ticari kazancın tespitinde indirilebilecek gider olduğu belirtilmiştir. Aşağıda 2016 Asgari Ücretin maliyetinin hesaplanması ve 7-A seçeneğine göre maliyet hesaplarına aktarılması örneği mevcuttur.