SGK

0

İşten Çıkan Kişi Ne Kadar Süre Daha Sağlık Hizmeti Alabilir?

Hizmet akdi ile bir işverene bağlı çalışanların(4A) ve kendi nam ve hesabına çalışanların(4B) adına yatırılan sigorta primleri ile sağlık hizmeti alabilmektedirler. Bunun dışında kamu sektörü sözleşmeli işçilerin kapsandığı(4C) yine sigorta primleri tahakkuk ettirildiği ve...

0

Evlenen Kadının Kıdem Tazminatı Hakkı

                     İş sözleşmesiyle bir işverene bağlı olarak çalışan(yani sigortalı olarak bir işyerinde çalışan) kadınlar evlendikleri taktirde, nikah tarihlerinden itibaren 1 yıl içerisinde iş sözleşmesini tek...

0

Çocuk ve Genç İşçi Çalıştırma Şartları

Çocuk ve Genç İşçi Çalıştırma Şartları 4857 Sayılı İş Kanunun 71. Mad. ile Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılması Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmenlikte çocuk ve genç işçilerin sağlık ve güvenliklerini, fiziksel, zihinsel, ahlaki ve sosyal...