Senetsiz Alacakların Haciz Yoluyla Tahsili

senetsiz alacak

senetsiz haciz

Senetsiz Alacakların Haciz Yoluyla Tahsili

 

         Alacaklının borçludan borcunu tahsil etmek amacıyla icra dairelerine başvurarak başlattığı hukuki yönteme icra takibi adı verilmektedir. Adliye de son günlerde en çok karşılaştığımız soru senetsiz haciz yöntemi nedir? Türk hukukunda birden fazla icra takip yöntemi vardır. Bunlardan birincisi mahkeme kararıyla başvuru yapılacak olan ilamlı icra iken ikincisi elinizde hiçbir belge ve evraka gerek olmadan başvurabileceğimiz ilamsız icra yöntemidir. Senetsiz haciz yöntemine genel haciz yolu da denmektedir. Alacaklının borcunu tahsil edebilmesi için elinde senet olmasına gerek yoktur.

   İZLEMENİZ GEREKEN YOL

 

             Yapmanız gereken yalnızca icra dairesine başvurup ödeme emri göndermektir. İcra dairesi borçluya karşı üç gün içinde ödeme emri gönderecektir. Ödeme emrine 7 gün içinde itiraz etmez yahut mal bildiriminde de bulunmaz ise artık haciz yoluna başvurabilirsiniz. Borçlu eğer ödeme yapmaz borca itiraz etmez, mal bildirim de bulunmazsa mal bildiriminde bulununcaya kadar en fazla 3 ay hapis cezasına da mahkum edilir. Bu hapis cezası borcunu ödemediği için değil mal bildiriminde bulunmadığı için verilmektedir.  Fakat haciz yoluna başvurabilmeniz için borçlunun itiraz etmemiş olması gerekir. Borçlununuz itiraz ettiği takdir de icra takibiniz duracak ve itiraz kaldırıncaya kadarda hiçbir işlem yapılamayacaktır. Bu sebeple borçlunuz itiraz ettiği takdir de hemen icra mahkemesine başvurusu yapıp itirazın iptalini talep etmeniz gerekir.
               

senetsiz haciz

senetsiz haciz

Artık mahkeme evresi başlamakta biraz sıkıntılı bir süreç söz konusu olacaktır ama bu mahkemede lehinize olabilecek her türlü delili kullanabileceksiniz. Mahkemeden lehinize çıkan kararın ardından artık elinizde resmi bir evrak olduğu için istediğiniz gibi haciz işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İlamlı (mahkeme kararlı) icra yoluna başvuru yaparak alacağınızı tahsil edebilirsiniz. Borçlunun size senet vermemiş olmaması borcunuzu tahsil edemeyeceğiniz anlamına gelmez. Dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır oda bu yöntemi yalnızca para ve teminat alacakları için kullanabilirsiniz. Bunun dışındaki alacaklarınızı bu yöntemle tahsil edemezsiniz. İcra dairesine genel haciz yolu için başvuru talebinde bulunduğunuz takdir de yaklaşık 100 lira icra harcı ödemeniz gerekecektir. Bu harçlar ödenmeden icra takibine başlanılmaz. Alacağınızın büyüklüğüne göre harçlar artacaktır. Alacağınız borçludan tahsil edildiği zaman icra takibi sırasında alacaklının ödediği harçlarda alacağa ek olarak borçludan tahsil edilir ve alacaklıya ödenir.  

You may also like...

1 Response

  1. kadir dedi ki:

    birinden alacağım var..borçlunun sadece havale ettiğim paranın dekontu ve isim soy isim ve telefonu var..adresi ve tc no yok..yine de ilamsız icra takibi başlatabilirmiyim..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.