Kategoriler
EKONOMİ MEVZUAT

Senetsiz Alacakların Haciz Yoluyla Tahsili

senetsiz alacak
senetsiz haciz
Senetsiz Alacakların Haciz Yoluyla Tahsili

 

         Alacaklının borçludan borcunu tahsil etmek amacıyla icra dairelerine başvurarak başlattığı hukuki yönteme icra takibi adı verilmektedir. Adliye de son günlerde en çok karşılaştığımız soru senetsiz haciz yöntemi nedir? Türk hukukunda birden fazla icra takip yöntemi vardır. Bunlardan birincisi mahkeme kararıyla başvuru yapılacak olan ilamlı icra iken ikincisi elinizde hiçbir belge ve evraka gerek olmadan başvurabileceğimiz ilamsız icra yöntemidir. Senetsiz haciz yöntemine genel haciz yolu da denmektedir. Alacaklının borcunu tahsil edebilmesi için elinde senet olmasına gerek yoktur.

   İZLEMENİZ GEREKEN YOL