Kategoriler
MUHASEBE TFRS/UFRS VERGİ

Ücret Giderinin Muhasebeleştirilmesi

 İşçi Ücreti

               193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 40. maddesi'nin 2. bendinde; "Hizmetli ve içilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilâtında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilâç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (Bu primlerin ve aidatın istirdat edilmemek üzere Türkiye'de kâin sigorta irketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmi olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları" şarıyla safi ticari kazancın tespitinde indirilebilecek gider olduğu belirtilmiştir. Aşağıda 2016 Asgari Ücretin maliyetinin hesaplanması ve 7-A seçeneğine göre maliyet hesaplarına aktarılması örneği mevcuttur. 

Kategoriler
MEVZUAT MUHASEBE TFRS/UFRS VERGİ

Kooperatifilerin Konut Tesliminde KDV Uygulaması

 
kooperatif

Yapı Kooperatifleri’nin Konut Tesliminde KDV Uygulaması

5904 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendi ile KDV Kanununun 17/4-k maddesinde yer alan alan “konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri” ibaresi madde metninden çıkarılmış; 5904 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle KDV Kanununa eklenen geçici 28 inci maddede de, “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bina inşaat ruhsatı almış olan konut yapı kooperatiflerince üyelerine yapılan konut teslimleri KDV’den müstesnadır.” hükmüne yer verilmiştir.

Kategoriler
MUHASEBE TFRS/UFRS

Temel Döviz İşlemlerinin Muhasebe Kaydı

 
 
Örnek işlem:
-İşletme 01.03.2015 tarihinde 2.5TL kurdan 1000$ nakit alış işlemi gerçekleştirmiştir. 20.03.2015 tarihinde ise 2.4TL’den 500$ satmıştır. 30.06.2015 İşletme döviz kasasında kalan 500$’ı 2.8TL’den satmıştır.