İşten Çıkan Kişi Ne Kadar Süre Daha Sağlık Hizmeti Alabilir?

Hizmet akdi ile bir işverene bağlı çalışanların(4A) ve kendi nam ve hesabına çalışanların(4B) adına yatırılan sigorta primleri ile sağlık hizmeti alabilmektedirler. Bunun dışında kamu sektörü sözleşmeli işçilerin kapsandığı(4C) yine sigorta primleri tahakkuk ettirildiği ve adına hiçbir prim ödenmeyen Genel Sağlık Sigortası’na tabi olanların GSS primi ödemeleri suretiyle sağlık hizmetinden yararlanmaktadırlar. İşe giriş ve çıkış tarihleri itibariyle sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlama ve sonlanması konusu genelde tam kavranmamakta ve soru işaretleri bırakmaktadır.

Yeni İşe Giren Kişi Ne Zaman Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmaya Başlar?

İşe giriş tarihinden önceki son bir yıl içerisinde 30 günlük sigorta primi veya GSS primi olanlar; işe başladıkları tarih itibariyle bakmakla yükümlü olduğu kişilerle birlikte sağlık hizmetinden yararlanabilirler. Eğer işe giriş tarihinden itibaren son bir yıl içerisinde 30 günlük sigorta primi veya GSS priminiz yok ise işe giriş tarihinizden itibaren 30 günlük priminizin işveren tarafından bildirilmesiyle birlikte sağlık hizmetinden yararlanılabilir.

Ancak 30 günlük sürenin dolması kimi zaman uzamaktadır. Şöyle ki sigorta primleri bir ay geriden gelecek şekilde bildirilmektedir ve ay ortasında işe giren kişinin prim bildirimleri takip eden 2 ay sonunda 30 günlük bildirim yapılmış olacaktır. Örneğin, 05.01.2022 tarihinde işe giren kişi ocak ayından 26 gün şubat ayından da 4 günlük bildirimi neticesinde 30 günü tamamlayacaktır. Ancak ocak ayının bildirimi şubat ayının 26. gününe kadar şubat aynının bildirimi ise mart ayının 26. günü sonuna kadar yapılmaktadır. Bu durumda işçi en geç mart ayının 27. günü itibariyle sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayacaktır.

Bu durumda işveren sigortalı hesap fişi düzenleyerek 27 martı beklemeden sağlık hizmetinden yararlanmasını sağlayabilir. İşçinin 30 günü doldurduğunu bildirmek için şubat ayının 4. günü sigortalı hesap fişi düzenleyerek SGK’na çalışanın 30 günlük primi tamamladığı bildirmiş olur.

İşten Çıkan Kişi Ne Kadar Süre Daha Sağlık Hizmetinden Yararlanabilir?

İşe çıkış tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde 30 gün sigorta primi veya GSS primi olanlar işten çıktıları tarihi takip eden 10 gün boyunca bakmakla yükümlü olduğu kişilerle birlikte sağlık hizmetinden yararlanabilirler. Eğer işten çıkış tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde 90 günlük sigorta veya GSS primi olanlar ise 10 güne ilave 90 gün daha yani işten çıkış tarihi itibariyle 100 gün sağlık hizmetlerinden, bakmakla yükümlü oldukları kişilerle birlikte yararlanabilirler.

Ücretsiz İzin Süresince Sağlık Hizmetinden Yararlanılabilir Mi?

İşe giriş tarihinden sonra sağlık hizmetinden yararlanmaya hak kazanan işçiler, ücretsiz izinlerinin 30 günlük kısmı için sağlık hizmetlerinden yararlanmasına imkan tanınmaktadır. Ücretsiz izin süresi, 30 günü aşması halinde sağlık hizmeti alabilmek için GSS primi ödenmesi gerekmektedir.

İşsizlik Ödeneği Alan Kişiler Sağlık Hizmetinden Yararlanabilir Mi?

İşsizlik ödeneği alanlar Genel Sağlık Sigortası kapsamında alınmaktadırlar. Ancak bu primler işsizlik ödeneği alındığı süre boyunca İşsizlik Fonu tarafından karşılanarak sağlık hizmetinden yararlanabilirler.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.