Evlenen Kadının Kıdem Tazminatı Hakkı

                     İş sözleşmesiyle bir işverene bağlı olarak çalışan(yani sigortalı olarak bir işyerinde çalışan) kadınlar evlendikleri taktirde, nikah tarihlerinden itibaren 1 yıl içerisinde iş sözleşmesini tek taraflı fesh ederek kıdem tazminatı hakkı kazanır. Önemli olan nokta; nikah tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde işverene, iş sözleşmesini evlilik nedeni ile fesh ettiğini bildiren  ve ekinde evlilik cüzdan fotokopisi bulunan bir dilekçe ile bildirimde bulunması. Sözleşmenin feshi için herhangi bir ihbar süresi öngörülmemektedir. 

Evlilik Nedeni İle İşten Çıkan Kadına Kıdem Tazminatı Hakkında ki Kanun Maddesi;

                       2003 yılında yürürlükten kalkan 1475 Sayılı İş Kanunun 14. Maddesi, 4857 Sayılı İş Kanunun 120. Mad. ile yürürlükte kalması sağlanmıştır. Bu kanun maddesinin 5. alt maddesinin devamında bu hak açıkça belirtilmiştir. "Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır."

Not: Ayrıca kanun maddelerinde; evlilik nedeniyle işten ayrılarak kıdem tazminatı alan kadın işçinin, başka bir işyerinde çalışmaya başlamasını engelleyici bir husus yoktur. 

Feshin Bildirimi

                    İş sözleşmesinin feshini iki şekilde yapabilirsiniz;

  1. Fesih bildirimini, ekinde evlilik cüzdan fotokopisi bulunan bir dilekçe ile imzaladıktan sonra işverene verebilir ve bir adet fotokopisine de "aslını elden teslim aldım-isim soyisim ve imza" alınarak yapılabilir. 
  2. Noter kanalı ile yine evlilik cüzdan fotokopisi eklenerek işverene ihtar çekilebilir. 

 

 

Örnek Fesih Bildirim Dilekçesi

 

Dilekçe genel itibariyle "evlilik nedenyli işten çıkma" isteğini veya "evlilik nedeniyle işten çıkarak kıdem tazminatı isteme" düşüncesini anlatmak üzere yazılır ve "istifa ediyorum" şeklinde bir ibare yer alamz.

TARİH

 

XYZ İŞLETMESİ'NE                                                                                 

../../…. tarihinden itibaren kurumunuzda çalışmaktayım. ../../…. tarihinde evlendiğimden dolayı ../../…. tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iş sözleşmemi, 1475 sayılı iş kanunun 14. maddesinden yararlanarak tek taraflı fesh ederek kıdem tazminatı hakkımın ödenmesi talebimi bilginize sunarım. 

Saygılarımla

 

Ek: Evlilik cüzdan belgesi fotokopisi.

İsim-Soyisim

Tc

İmza

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.