Kategoriler
İNTERNET MEVZUAT

Elektronik Tebligat Kimler İçin Zorunlu?

 ELEKTRONİK TEBLİGAT NEDİR?

 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından elektronik ortamda yapılan tebligat türüdür. Tebligat Kanunu ve bu Yönetmelik uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT tarafından işletilen ve güvenliği sağlanan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi(UETBS) kurulmuştur. 

  Kimlerin Elektronik Tebligat Sistemine Kayıt Olması Gerekir (Zorunlu Olanlar)

 Yönetmeliğin 5. maddesi 1. fıkrasında yer alan;

1- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

2- 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.

3- Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

4-Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

5-Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.

6-Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.

7-Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri. (Yani Anonim Şirket, Limited Şirketi, Kollektif Şirket, Komandit Şirket, Dernekler ve Vakıflar)

8-Noterler.

9-Baro levhasına yazılı avukatlar.

10-Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

11-İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

Talebi Halinde E Tebligat Sistemine Kayıt Olabilecek Kişiler(Zorunlu Olmayanlar)

  • Yönetmeliğin 5. Maddesinin 2. Fıkrasında; Birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir denilmektedir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması ancak, talepleri halinde elektronik tebligat adresi aldıklarında zorunludur. 

Başvuru Süresi

                30617 sayılı resmi gazete de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği 01/01/2019 tarihinde yürürlüğe girmektedir ve yönetmeliğin 6. Maddesi 1. Fıkrasında bir ay içerisinde PTT şubelerinden başvuru yapılması gerektiği belirtilmektedir. Bu doğrultuda başvuru tarihi 31/01/2019 dur.

Başvuru Şekli ve Gerekli Belgeler

5. maddenin 1. Fıkrasında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının DETSİS’de yer alan benzersiz numara ve sistem bilgileri ile, MERSİS’e kayıtlı tüzel kişiler MERSİS bilgileri ile, MERSİS dışındaki sistemlere kayıtlı kişiler mevcut kayıtlarının bulunduğu sistemin bilgileri ile, gerçek kişiler kimlikleri ile PTT şubelerinden başvuruda bulunacaklardır.

 

Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

   

Kategoriler
İNTERNET TEKNOLOJİ

.İST ve .İSTANBUL UZANTILI ALAN ADLARI TESCİLE AÇILDI

domain.İST ve .İSTANBUL UZANTILI ALAN ADLARI TESCİLE SUNULDU

          Dünya üzerinde ekonomi, ticaret ve turizm açısından marka olan New York, Londra, Roma gibi şehirlerin kendine has uzantıları ile alan adları mevcuttur. Şimdide İstanbul, .ist ve .istanbul uzantılı alan adları ile şehrin reklamı için yeni bir adım atıldı. Şimdilik sunrise döneminde olan domainler ilerleyen zamanlar da evraksız yani bireysel ve yeni girişimciler için tescile açılacağı belirtildi. 

     

 .İST ve .İSTANBUL UZANTIILI ALAN ADLARI NE ZAMAN ALABİLİRİZ

 

            2 Eylül 2014 tarihinde İBB, İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) tarafından imzalanan protokolün ardından 27.01.2015 tarihinde marka sahipleri için .ist ve .istanbul uzantılı alan adları tescile açılmıştır. Sunrise döneminde sadece marka ve patent sahipleri gerekli evraklar ile başvuruları kabul edilmektedir. Sunrise dönemi yaklaşık olarak 2 ay sürmektedir. Bu süreç sonunda yatırım amaclı domain ticareti yapanların başvuruları kabul edilmeye başlanacak.  Marka ve patent sahipleri içinde olsa şu anda çok yüksek fiyatlarla sunulmaktadır. Deneme amaçlı yetkili kayıt operatörlerinden birinden domain sorguladım 1.899$ gibi bir rakam çıkıyor. Örnek olarak görselini sizinle paylaşıyorum.

ist ve istanbul domain          

 

 

 

 

 

         Marka veya patent sahibi iseniz http://www.nic.istanbul adresinde ki yetkili kayıt operatörlerinden biri aracılığı ile tescilinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sunrise döneminin 2 ay kadar sürdüğü belirtilse de, isimtescilin müşteri hizmetlerine göre mayıs ayında satışa sunulacağı belirtiliyor. Şayet o vakte kadar marka ve patent sahipleri hala .ist ve .istanbul uzantılı alan adlarını almadılarsa sizden önce davranan uyanıklara karşı hukuki süreç işletmek zorunda kalabilirler. isimtescil

 

 

 

 

 

          Ayrıca başvurunun çok olması halinde İBB'sine bağlı bir şirket olan Medya AŞ. tarafından .ist ve .istanbul uzantılı alan adları için müzayede düzenleyeceği de belirtildi. .istanbul alan adını ilk kullanan da sanırım www.kadirtopbas.istanbul adresi ile İBB Başkanı Kadir TOPBAŞ oluyor. İBB'nin .ist ve .istanbul (nokta istanbul) alan adı uzantılaryla ilgili düzenlediği basın toplantısının detayları için bu linke tıklayın.