Askere Gidecek İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı

 

Askere gidecek personelin kıdem tazminatı hakkı. 

 

                Bilindiği üzere 1475 Sayılı iş kanunu yürürlükten kalksa da 4857 Sayılı iş kanunun 120. Maddesi ile; 1475 Sayılı İş kanunun 14. Maddesi yürürlükte bırakılmıştır. 1475 Sayılı İş kanunun kıdem tazminatıyla ilgili olan 14. madedesinin 3. alt maddesi hükümüne göre askere gidecek personel iş akdini fesh ederek kıdem tazminatı alma hakkı bulunmaktadır.

                Sülüs belgesi alınmadan iş akdi fesh edilmemelidir. Çünkü sülüs belgesi yani sevk belgesi alana kadar askerlik yeriniz açıklansa dahi, askere gitmekten vaz geçerek tekrar tecil ettirilebilmektedir, kötü niyetle hareket edenlere karşı işverene tedbir hakkı olarak sülüs belgesi isteme hakkı vardır.

                Sülüs belgesi olmadan askerlik nedeni ile çıkış verilmesi durumunda şayet işçi kötü niyetli ise kıdem tazminatını alır ve işten çıkış kodu Askerlik Nedeni İle İş Akdi Feshi girilmiş olur ki, bu hem kıdemin haksız yere ödenmesi hem de işten çıkış kodunun yanlış olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle işverenlerin Askerlik Nedeni İle İşten çıkan personelde sülüs belgesi ile çıkış sebebini kanıtlamasını istemesi doğal bir hakkıdır.

                Sülüs belgesi alındıktan sonra aşağıda ki örnek dilekçe ile işverene bildirimde bulunulur ve çıkış işlemi derhal fesih sebebi gereğince yapılır.

../../….

XYZ AŞ.’ne

../../…. Tarihinden beri işletmenizde …..  olarak çalışmaktayım. ../../…. Tarihinden itibaren askerlik görevimi yerine getireceğim için iş akdimi ../../….. tarihinden itibaren geçerli olmak üzere fesih ediyorum.  4857 Sayılı iş kanunu gereğince tüm hak ve ücretlerimle birlikte 1475 Sayılı İş Kanunun 14. Mad. Gereğince kıdem tazminatımın hesaplanarak tarafıma ödenmesi konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.

 

 

Adres:                                                                                                                          Ad-Soyad

Iban No:                                                                                                                          İmza

Ek-1: Sülüs Belgesi

 

 

Askere Gidecek Personelin Diğer Hakları

-4857 Sayılı İş Kanunun 28.Maddesi gereğince işçi işverenden Çalışma Belgesi talep edebilir ve bunu belirtilen sürelerde doğru şekilde vermekle yükümlüdür. Ayrıca istenen çalışma belgesinin zamanında ve doğru bir şekilde verilmemesi durumunda işçinin uğradığı zarar için eski işvereninden tazminat talebinde bulunabilir.

-Terhis olan eski çalışan, terhisinden itibaren iki ay içerisinde işverenden talep etmesi durumunda aynı şartlar altında boş yer varsa derhal, yoksa kadro boşaldığında diğer adaylara tercihen işe başlatmakla yükümlüdür. Bu hüküm 4857 Sayılı İş Kanunun 31. Maddesinde düzenlenmiştir.

-Terhis olan eski çalışan dilerse işsizlik maaşı hakkı da bulunmaktadır. Bunun için terhis olduktan sonra e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilir.

 

Askere Giden Personele İhbar Tazminatı Verilir Mi?

        Askerlik nedeniyle işten ayrılan personel ihbar tazminatı hakkı kazanamaz işverende böyle bir hak talep edemez.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.