KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı

                KOSGEB olarak bildiğimiz Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı tarafından yurtiçinde ki firmalara dönemler itibariyle çeşitli destek ve/veya hibeler verilmektedir. Bu destek ve hibelerden yararlanabilmek için işletmelerin kendi ihtiyaçlarına yönelik destek veya hibe programını seçmeleri ve bu programın yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Program Kapsamı

                Örneğin günümüz teknolojisi ve zorunlulukları nedeniyle E-Dönüşümün kamusal alanda da yayılmasıyla birlikte firmaların finans ve muhasebe sistemleri de tamamen elektronik ortama taşınmaktadır. KOSGEB tarafından sağlanan İşletme Geliştirme Destek programı aracılığıyla “Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği” kapsamında, “Stok ve Depo yönetimi, Finans Yönetimi, Muhasebe Yönetimi” gibi çeşitli yazılımların 100.000,00TL’ye kadar olan %75’lik kısmını KOSGEB geri ödemesiz olarak desteklemektedir.

Makine, Teçhizat, Yazılım Destek Tutarı Ne kadar?

                *Ayrıca bu program kapsamında çalıştırılacak personel içinde 40.000,00TL’ye kadar istihdam desteği sunmaktadır. 

                Firmanın teknoloji kullanım düzeyine göre bu geri ödemesiz destek 200.000,00TL ve 300.000,00TL’ye kadar çıkmaktadır. Ayrıca alınan makine, teçhizat ve yazılımın TSE belgesine sahip olması durumunda %75’lik orana %15 ilave yapılarak ödeme yapılmaktadır.

Örnek-

                Örneğin, elektrikli ev aletleri imalat sektöründe faaliyet gösteren bir firma; üretim ve stok takibinin yapılacağı bir muhasebe departmanına ihtiyaç duymaktadır.  Firma KOSGEB İş  Geliştirme Destek Programına başvurarak 50.000,00TL tutarında ki bir yazılımı almaya karar verdiğini varsayalım. Yazılım için 37.500,00TL tutarında destek verirken; yazılım yerli malı belgesine (01/07/2017 tarihli resmi gazete ve 7033 S.k.)  sahip olması durumunda destek tutarına %15 ilave ederek destek tutarını 45.000,00TL’ye kadar çıkarmaktadır. Ekstra olarak programı kullanması için muhasebe departmanında istihdam edilecek bir personel için ilk yıl 5.000,00TL ikinci yıl içinde 5.000,00TL destek verilmektedir. Ayrıca yine aynı paket içerisinde bulunan nitelikli eleman desteği ile lisans mezunu bir personel istihdam etmeniz halinde, ödenen maaşın %60’ını(kadın çalışanlar içinse %80) nakdi destek olarak geri alabilirler.  

İşletme Geliştirme Destek Programından Faydalanabilmek İçin

You may also like...