Mevduat Hesaplarında Vergi Oranları Değiştirildi

                     Vadeli mevduat hesaplarının vergi oranlarında değişikliğe ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi resmi gazetede yayınlandı.Buna göre TL mevduat hesaplarında faizler sıfırlanırken Döviz mevduatlarına uygulanacak vergi oranları da artırıldır.

          TL Mevduat Hesaplarında Vergi Oranları Düşürüldü 

       

                   Resmi gazetede yayınlanan kararnameye göre;  bir yıldan uzun vadeli TL hesaplarına uygulanan %10 vergi oranı  sıfırlanırken, vadesiz ve 6 aya kadar vadeli TL hesaplarında vergi oranı %15'den %5'e, 6 ay-1 yıl vadeli TL hesaplara ise vergi oranı %12'den %3'e düşürüldü. Böylelikle TL varlıklarına talbein artırılması hedeflenmektedir. 

          Döviz Mevduat Hesaplarında Vergi Oranları Artırıldı

                Döviz hesaplarında ise; 1 yıldan uzun vadeli döviz hesaplarında uygulanan faiz oranı değişmeyip %13 olarak belirlenirken 6 aya kadar vadeli döviz mevduat hesaplarında ki vergi oranı %18'den %20'ye, 6ay-1yıl arasın vadeli döviz hesaplarına uygulanan vergi oranı %15'den %16'ya yükseltildi.

Karar Metni Aşağıdadır

     Madde 1 – 22/07/2006 tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki, Kararın 1 inci Maddesi birinci fıkrasının (d) bendinin (1)(2) ve (3) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           "1) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma paylarına ödenen kâr paylarından;

         i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar(6 ay dahil) vadeli hesaplara %20,

         ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %16,

         iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %13,

           "2) Mevduat faizlerinden;    

          i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar(6 ay dahil) vadeli hesaplara %5,

         ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,

         iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

           "3) Katılım Bankaları taragından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından;

          i) Vadesiz ve ihbarlı  ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar(6 ay dahil) vadeli hesaplara %5,

         ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,

         iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

  Madde 2- 22/07/2006 tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki karara aşağıda ki geçici madde eklenmiştir.

  "Geçici Madde 1 – Bu maddeyi ihdas eden Kararın 3 üncü maddesinde belirtilen üç ayın sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ve söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına bu maddeyi ihdas eden Karardan önce yürürlükte olan tevkifa oranları uygulanır."

             Yürürlük

             Madde 3- Bu karar yayım tarihinden itibaren üç ay süreyle sınırlı olarak vadesiz ve özel cari hesaplara ve söz konusu tarihten itibaren üç ay içinde açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına uygulanmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girer. 

            Yürütme

          Madde 4- Bu karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütür.

Resmi Gazete Link'i aşağıdadır. 

20180831-7

 

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.