Verginin Tanımı ve Amaçları

Verginin Tanımı

Vergi için tam bir tanım yapmak mümkün olmasa da vergiyi kısaca şu şekilde tanımlayabiliriz; “kamusal amaçların finansmanı için otorite tarafından belirli yasal düzenlemeler aracılığı ile zora dayalı alınan parasal değer.”  Bazı akademisyenlere göre ise tanımı şu şekildedir,

Gaston Jeze; parasal, karşılıksız, zorunlu belirli kurallara göre alınan, kamu yararına tahsis edilen ve bireylerden örgütlü bir topluluğa dahil olmaları nedeni ile alınan parasal tutardır.

John FitzgeraldeDue; kamu hizmetlerinin bedelsiz olarak topluma sunulabilmesi için, devletin kişilerden sağladığı zorunlu ödemelerdir.

F.Neumark; Vergi, ekonomik değerlerin münferit ekonomilerden siyasal cebir altında devlete veya devredilmiş yetkilere sahip diğer kamu tüzel kişilerine, bir karşılık isteme hakkı vermeksizin yapılan ve şartları, türleri, ölçüsü, sebepleri ve zamanları genel kanun hükümleri çerçevesinde olmak kaydıyla söz konusu kamusal otoritelerce tespit edilen transferlerdir.

Vergi İle İlgili Çeşitli Görüşler

J.J. Rousseau’nun “Toplumsal Sözleşme Teorisine” dayanan faydalanma teorisine göre üç ayrı yaklaşım gelişmiştir,

1. Vergi hizmet bedelidir,

2. Vergi sigorta primidir,

3. Vergi genel giderlere katılma payıdır.

Verginin Amaçları

  1. Verginin Mali Amaçları, Kısaca finansman olarak bahsedebiliriz. Bu amacın yerine getirilebilmesi için bazı koşullar vardır,

    1. Milli gelirde ki artışın, vergi geliri ile doğru orantıda olması,
    2. Vergi tahsilinde ki masrafların en düşük düzeyde tutulması,
    3.  Zararlı vergi rekabetine neden olmaması,
    4. Mükellefler üzerinde ki vergi yükün mali durumunu zorlamaması,
  2. Verginin Mali Olmayan Amaçları, gelirin yeniden dağılımın sağlanması. ( Gelirin yeniden dağılımı; devletin topladığı vergilerin kamu hizmeti üretmesi ve transfer ödemeleri yoluyla yeniden halka dağıtması)

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.