Bireysel Emeklilik Sistemi'nde; Kesintilerde Tavan Uygulaması

bireysel-emeklilik-sistemi

       

 

          Bireysel Emeklilik özel emeklilik sistemidir. Bireylerin Sosyal Güvenlik Sistemine bağlı olarak (eski terimlerle SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) bilinen emeklilik sistemleri sonucunda bağlanacak emekli aylıklarının istenen düzeyde olmaması nedeniyle, ek bir gelir sahibi olmak isteyenler için, bu özel emeklilik seçeneği son derece gerekli ve faydalıdır. Emeklilik yıllarının refah seviyesinin artırılması, Bireysel Emeklilik sistemi sayesinde elde edilecek ikinci bir maaş ile mümkün olmaktadır. Bu uygulamada kamunun sosyal güvenlik yükünün azaltılması da gözetilmiştir ve 2001 yılında Kanun haline getirilerek yürürlüğe girmiştir. Bireysel Emeklilik Sistemi gönüllü bir sistemdir ve katılmak için çalışıyor olmak gerekmez, fiil ehliyete sahip her birey sisteme katılabilir. 2015 yıl sonunda katılımcı sayısı 6 milyon kişiyi aşmıştır.

 

          Sistemi daha da geliştirmek için Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 2016 yılı Ocak ayından itibaren bazı değişiklikler uygulamaya alınmıştır. Bu değişiklik, özetle, sisteme giren katılımcıdan yapılan kesintilerin sınırlanması şeklindedir. Burada amaç, hem katılımcıları sisteme çekmek, hem de portföy yönetim şirketlerinin bu tip aidat gelirlerinden çok fonun getirisini artırma çabalarının yükseltilmesidir. Aidatlara ve bu tür yan gelirlere güvenmekten vazgeçmesi beklenen portföy yönetim şirketlerinin rekabetinin artacağı tahminleri yapılıyor.

 

           Daha önce, 700 TL ye kadar kesilebilen Giriş Aidatı uygulaması bulunuyordu. Ayrıca, ödenen katkı payı üzerinden yıllık yüzde 2 oranında Şirket Yönetim Gideri kesintisi vardı. Yeni düzenleme ile bu şekilde ayrı ayrı kesintiler yapılamayacak. Tabii bu durum hiç kesinti olmayacak anlamına gelmiyor. Şirketler yine kesinti yapabilecek ancak tek bir kesinti mümkün olabilecek ve ilk 5 yıl için yıllık olarak brüt asgari ücretin yüzde 8,5'ini aşamayacak. 6 yıl ve sonrasında ise artık bu iki kesinti yapılmayacak. 2016 yılında brüt asgari ücret 1,647 TL olduğundan Bireysel Emeklilik Sistemi dahilinde maksimum kesinti 140 TL olarak gerçekleşecek. Bu oranın yüzde 50 ye kadar azaltılıp artırılması Müsteşarlığın yetkisinde.

          Buna mukabil, 5 yıl boyunca sistemden ayrılmayı engellemek için bir yenilik daha eklendi. İlk 5 yıl içinde sistemden çıkanlar, 5 yıllık kesintinin tamamını ödeyecek. Örneğin 2 yıl sonra çıkmak isterse, 5 yıl üzerinden ve her yıl için 140 TL den toplam 700 TL ödemek zorunda kalacak .(Mevcut asgari ücret üzerinden hesaplanırsa). Vefat, malullük, sigorta şirketinin iflası gibi durumlar istisnadır.

 

          Bir değer kesinti, Fon İşletim Kesintisi ise devam etmekle birlikte, sözleşmenin 6.yılında ve akabinde sonlandırılması halinde, tüm kesintilerin toplamı, yani giriş aidatı, yönetim giderleri ve işletim kesintileri devlet katkısı tutarının belirli oranlarını aşamayacak. Bu oran örneğin 7.yıl için yüzde 70, 8.yıl için yüzde 80.

 

          Uygulama ilk etapta karmaşık görünse de, kesintiler yüzünden sisteme girmekten kaçınanları cezbetmeye, sisteme girmiş olmakla birlikte ilk fırsatta çıkma düşüncesindekilerin cesaretini kırmaya yönelik olduğu ifade edilmekte.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.