Sanayi Sicil Belgesi

Sanayi Sicil Belgesi

 

1- Sanayi Sicil Belgesi Nedir ve Kimler Almak Zorundadır ?

    Aşağıda belirtilen 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 1. maddesinde ki işlerle meşgul olan  ürünü imal eden sanayi işletmelerinin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinden almak zorunda oldukları belgedir.

    6948 sayılı Sanayi Sicil kanu Madde 1 – Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makina, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (Sanayi İşletmesi) ve buralarda yapılan işler (Sanayi işleri) sayılır.
– Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri de bu madde şümulüne girer.
-El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tabi değildir. Ancak bunlardan teşkilat, imal ve istihsal ettiği madde nevi ve miktarı bakımından bu kanuna tabi olacakları İktisat ve Ticaret Vekaleti tayin ve ilan edebilir.


2-Sanayi Sicil Belgesi Nasıl Alınır

    Faaliyete başlayan işletme en geç iki ay içerisinde Sanayi Sicil Belgesi almak için başvuru yapmak zorundadır. 

-İşletme yetkilisi tarafından Sanayi Sicil Bilgi Sistemine elektronik ortamda kayıt yapılır. KOBİ'ler başvurularının sonuçlanması için Kapasite Raporu ve Sicil Gazetelerini bir dilekçe ekinde bulundukları ilin Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

-Mikro ölçekli işletmeler ile adi ortaklıklar da ise yetkili kişinin beyanı esas alınır. Kapasite veya ekspertiz raporu var ise bu raporlardan birinin fotokopisi ve sicil gazetelerinin bir nüshasını bir dilekçe ile bulundukları ilin İl müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. 

– Birden fazla üretim yeri olan işletmeler her bir üretim yeri için ayrı ayrı Kapasite Raporu çıkartıp her adres için ayrı Sanayi Sicil Belgesi alması gerekmektedir. 

– Aynı adreste birden fazla sayıda faaliyet gösteren firmalara Sanayi Sicil Belgesi verilebilmesi için aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir.
        a) Firmaların üretim faaliyetlerinin farklı olması,
        b) Kullandıkları fiziki alanın görülebilir şekilde bölünmüş ve ortak makine ve teçhizatın olmaması,
        c) Her türlü Oda ve SSK işyeri kayıtlarının yapılmış olması,
        ç) Ortak personel kullanılmaması,
        d) Firmaların ayrı ayrı kapasite raporuna sahip olması.


3-Sanayi Sicil Belgesi'nin Faydaları Nelerdir

 İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil ve Terkin işleminden faydalanırlar.
 Elektrik faturalarını Sanayi Abonesi Tarifesinden öderler.
 Bazı kamu ihalelerine girmek için zorunludur. 


4- Vize İşlemi Ne Zaman Yapılır

    Sanayi sicil belgesinin alındığı ilk tarihten başlanmak üzere iki yılda bir dilekçe ile başvurularak vize ettirilmesi gerekmektedir.  (her yıl nisan ayının sonuna kadar Yıllık İşletme Cetvellerinin usulüne uygun ve doğru olarak verilmeli) 

5- Sanayi Sicil Belgesi İle İlgili Cezai İşlemler

-Yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlara kanunun 11. Maddesi uyarınca idari para cezası uygulanır.

-Sanayi Sicil Belgesinin yetkilililere ibraz edilmemesi, Sanayi Sicil Belgesi kaybedildiği halde 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun 4. maddesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve yıllık işletme cetvellerinin zamanında ve doğru olarak bildirilmemsi durumunda 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun 9. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanır. 

 

 

 

Sanayi Sicil Belgesi İle İlgili Kurum Açıklamaları ve Kaynaklara Bu Adreslerden Ulaşabilirisiniz. 

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Web Sitesi

Sanayi Sicil Bilgi Sistemi

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.