Pişmanlık Talebi İle Beyanname Verme

     Gerekli Açıklamalar

      Pişmanlık uygulaması yapılabilmesi için, vergi ziyaının doğmuş olması gerekir. Ayrıca aşağıdaki şartların da gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu şartlardan birinin gerçekleşmemesi halinde pişmanlık hükümlerinden yararlanılamaz.

Mükellefin kanuna aykırı davranışını, üçüncü bir şahıs tarafından resmi bir makama ihbar edilmeden önce kendiliğinden haber vermesi,

⇒ Mükellefin kanuna aykırı davranışını, idarece herhangi bir vergi incelemesine başlanılmadan önce veya takdir komisyonuna başvurulmadan önce kendiliğinden haber vermesi,

⇒ Mükellefin hiç verilmemiş vergi beyannamelerini pişmanlık talebine ilişkin dilekçenin veriliş tarihinden itibaren 15 gün içinde vermesi,

⇒ Mükellefin daha önce eksik ya da yanlış yaptığı bir beyanın pişmanlık talebine ilişkin dilekçenin veriliş tarihinden itibaren 15 gün içinde tamamlaması veya düzeltmesi,

⇒ Mükellefin pişmanlık ve ıslah hükümlerine göre tahakkuk ettirdiği vergilerini ve bunlara ilişkin pişmanlık zammını (ödenmenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanan tutar) ile birlikte haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde ödemesi, gerekmektedir.

VERGİ HATALARINDA DÜZELTME İŞLEMLERİ İLE PİŞMANLIK VE ISLAH HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ile ilgili daha detaylı açıklamalar için lütfen BURAYA tıklayın. 

Beyannamelerin Verilme Şekli

 
Pişmanlık talebi, Vergi Ziyaı’nın oluştuğu durumlarda; Vergi Ziyaı yerine Pişmanlık Zammı hesaplanmasını sağlar. Yani Kanuni Süresinden Sonra veya düzeltme mahiyetindeki beyanname de ödeme çıkması durumunda işaretlenir.

 Daha önce beyanname verilip düzeltme mahiyetinde bir önceki beyanı kapsayacak şekilde verilir ise DZT ve PIS işaretlenir.

Pişmanlık İle Düzeltme

Pişmanlık İle Düzeltme


 

 Daha önce dönemi içerisinde beyanname hiç verilmediyse sadece PIS işaretlenerek beyanname gönderilir.

 

Düzeltme-Özel Onay Ana Ekranı

Düzeltme-Özel Onay Ana Ekranı


 
[contact-form to=’info@bugracoker.com.tr’ subject=’Site’][contact-field label=’İsim’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’E-Posta’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Web Sitesi’ type=’url’/][contact-field label=’Yorum’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.