Kategoriler
MUHASEBE VERGİ

Pişmanlık Talebi İle Beyanname Verme

     Gerekli Açıklamalar

      Pişmanlık uygulaması yapılabilmesi için, vergi ziyaının doğmuş olması gerekir. Ayrıca aşağıdaki şartların da gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu şartlardan birinin gerçekleşmemesi halinde pişmanlık hükümlerinden yararlanılamaz.