Pişmanlık Talepli Beyanname Verme

0

Pişmanlık Talebi İle Beyanname Verme

     Gerekli Açıklamalar       Pişmanlık uygulaması yapılabilmesi için, vergi ziyaının doğmuş olması gerekir. Ayrıca aşağıdaki şartların da gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu şartlardan birinin gerçekleşmemesi halinde pişmanlık hükümlerinden yararlanılamaz.