KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Adresi Zorunluluğu

6102 Sayıl Türk Ticaret Kanunun;

18. maddesinin 3. fıkrasına göre, Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.
1525. maddesinin 1. fıkrasına göre, Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.
1525. maddesinin 2. fıkrasına göre, Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.
Türk Ticaret Kanunu Tam Metni İçin Tıklayınız.
 19 Ocak 2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6099 sayılı Kanunun 2. maddesine göre  7201 sayılı Kanuna 7. maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanununa Eklenen;

MADDE 7/a-(2) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.Sermaye şirketlerine ve kendilerine KEP hesap adresi bildiren gerçek kişilere tebligatları KEP hesap adreslerine yapmaları zorunludur.Bu durumda Tebligat çıkarmaya yetkili mercilerinde KEP hesabı kullanarak e-Tebligat göndermeleri zorunlu hale gelmiştir.
MADDE 7/a-(4) Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.
hükümleri uyarınca tebligatların elektronik yolla yapılabilmesi için anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi edinmeleri zorunlu kılınmıştır.
7201 Sayılı Tebligat Kanunun Tam Metni İçin Tıklayınız.

DİKKAT: 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre Elektronik tebligat uygulaması 01.01.2016 tarihinden itibaren başlayacaktır. Ancak 01.10.2015 tarihine kadar uygulamaya başvuranlar Elektronik Tebligat almaya başlayacaklardır. 6102 sayılı TTK’nın 18. maddesinin 3. fıkrası gereğince Elektronik Tebligat için zorunlu hale getirilen Kayıtlı Elektronik Posta adresi sistemi 01.01.2016 tarihinden itibaren başlamış olacaktır.

BTK tarafından bildirilen KEPHS aşağıdadır ve BTK’nın sitesi üzerinden güncel listesine ulaşabilirsiniz.


KEPHS 
Başvuru

Tarihi
Faaliyete Başlama Tarihi Durum

Alan Adı

İletişim

Posta ve Telgraf TeşkilatıA.Ş. 03/05/2012 10/09/2012 Faaliyetine devam etmektedir hs01.kep.tr Adres:
Şehit Teğmen Kalmaz Cad.No: 2 06101 Ulus/ANKARATel: +90 (312) 509 50 00
Faks:+90 (312) 309 51 44http://www.ptt.gov.tr
TNB Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret A.Ş. 28/09/2012 28/12/2012 Faaliyetine devam etmektedir hs02.kep.tr Adres:
Sögütözü Cad.No:4 Sögütözü / ANKARATel: +90 (312) 218 81 00
Faks: +90 (312) 218 81 09http://www.tnbkep.com.tr/
TÜRKKEP KayıtlıElektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığıve Ticaret A.Ş. 28/11/2012 25/02/2013 Faaliyetine devam etmektedir hs03.kep.tr Adres:
19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad.No:4 Nova-Baran Plaza Kat 18 34360 Şişli/İSTANBULTel: +90 (212) 368 60 00
Faks: +90 (212) 368 60 90http://www.turkkep.com.tr/
INTERTECH Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş. 02/07/2014 14/11/2014 Faaliyetine devam etmektedir hs04.kep.tr Adres:
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 141 34394 Şişli / İSTANBULTel:   +90 (212) 340 3 444
Faks: +90 (212) 340 32 52https://www.inter-kep.com.tr
EFINANS Elektronik Ticaret Ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. 29/09/2014 05/02/2015 Faaliyetine devam etmektedir hs05.kep.tr Adres:
Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 85 Stadhan Kat:1 34387 Şişli/İstanbulTel:   +90 (212) 370 42 00
Faks: +90 (212) 212 00 35http://www.efinans.com.tr/tr/urun-ve-hizmetler/KEP
KEPKUR Yazilim Bilişim Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret A. Ş. 07/05/2015 11/09/2015 Faaliyetine devam etmektedir hs06.kep.tr Adres:
Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. Gözde Plaza No: 130/49-50
Balgat / Ankara

Tel:   +90 (312) 9200302
Faks: +90 (312) 4734525

https://www.kepkur.com.tr

F.I.T. Bilgi İşlem Sistemleri Servisleri Sanayi ye Ticaret A.Ş. 11/05/2015 11/09/2015 Faaliyetine devam etmektedir hs07.kep.tr Adres: Gold Plaza, Altayceşme Mh. Öz Sk. No: 19 Kat: 4-7 Daire: 21-22-34 Maltepe / İstanbul
Telefon: +90 216 445 93 79
Faks:       +90 216 445 92 87
www.fitsolutions.com.tr

Kayıtlı Elektronik Posta Hizmeti Sağlayan kuruluşlar güncel listesine ulaşmak için tıklayınız.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.