Kategoriler
MEVZUAT MUHASEBE VERGİ

Gayrimenkul Satışının Vergisel Durumu

gayrimenkul           Gayrimenkul Sayılan Mal ve Haklar;
• Arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı,
• Voli mahalleri ve dalyanlar,
• Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar,
• Gemi ve gemi payları ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları,
 
Gayrimenkul satışlarında elde edilen gelir vergilendirilmesinde, gelirin tespiti vergilendirme için önem arz etmektedir. Hasılatın “Değer Artış Kazancı” mı yoksa “Ticari Kazanç” mı olduğunu tespit etmek için şu üç hususa dikkat etmek gerekir.