Kategoriler
MUHASEBE VERGİ

Kanuni Süresinden Sonra Beyanname Verme

Elektronik ortamda düzeltme beyannamesi hakkında 368 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine BURAYA tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Kanuni süresinden sonra düzeltme beyannameleri ikiye ayrılı;
1- Daha önce beyanname verilmiş ve düzeltme mahiyetinde beyanname verilmesi.