Kategoriler
MUHASEBE SGK TÜRKİYE

Çocuk ve Genç İşçi Çalıştırma Şartları

Çocuk İşçi

Çocuk ve Genç İşçi Çalıştırma Şartları

4857 Sayılı İş Kanunun 71. Mad. ile Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılması Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmenlikte çocuk ve genç işçilerin sağlık ve güvenliklerini, fiziksel, zihinsel, ahlaki ve sosyal gelişmelerini veya öğrenimlerini tehlikeye atmadan çalışma şekillerinin esaslarını belirlemek istihdamı konusunda ki hususlar belirlenmiştir. Buna göre;