Blog

0

Vergi Tahsilatı Hangi Bankalar Aracılığıyla Yapılabilir?

  Vergi Ödemeleri Hangi Bankalardan Yapılabilecek Gelir İdaresi Başkanlığının 27 Kasım 2019 tarihinde tüm özel bankalara bir yazı ile bilgilendirerek, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41.maddesine dayanarak aralarında ki protokolü iptal ederek; 01/01/2020 tarihinden itibaren vergi tahsilatına aracılık edemeyeceklerini bildirmişti. Bunun yerini Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB) üzerinden her hangi bir bankanın kredi kartı ile ödeme yapabileceklerdir ve kamu bankalarının vergi tahsiline aracılık etmeye devam edebileceklerini bugün itibariyle bildirmiştir....

0

Adsense Reklam Gelirinin Vergisel Durumu

Adsense (Youtube, Mobil Uygulama, Web Sitesi) Reklam Yayınından Elde Edilen Gelirin Vergisel Durumu Google Adwords sistemi aracılığıyla, youtube ve/veya kendinize ait bir sitede ya da mobil uygulamada yayınladığınız Adsense reklamlardan elde edilen gelirin, vergisel durumu kısaca şöyledir; İnternet üzerinden elde ettiğiniz reklam geliri bir ticari kazançtır, Mükellefiyet açtırılmalıdır, Gelir/Kurumlar vergisine tabidir, Fatura kesmelisiniz, KDV’ye tabidir ve oranı %18’dir, Detaylı Anlatımı Şu Şekildedir Elde Edilen Reklam Geliri Ticari Kazançtır 193 Sayılır...

0

2020 Asgari Ücret Ne Zaman Belirlenecek ve Ne Kadar Olacak ?

2020 Asgari Ücret Ne Zaman Belli Olacak ? 2020 Asgari Ücretin belirlenmesi için  Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısı üzerine 02/12/2019 tarihinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirecektir. 2019 yılı asgari ücreti belirlenirken 6 – 13 – 20 – 27 aralık 2018 tarihlerinde dört toplantı gerçekleştirilerek belirlenmiştir. 2018 yılı asgari ücreti belirlenirken ise 6 – 12 – 22 – 29 aralık 2017 tarihlerinde ki dört toplantı sonucu belirlenmiştir....

0

Ekonomik Kriz Nedir, Nasıl Başlar ve Ne Zaman Sonlanır ?

Ekonomik Kriz Nedir? Ekonomik aktörlerde ki kısa veya uzun vadeli anormal dalgalanmalar, genel olarak ekonomik kriz olarak tanımlanır. Ancak ekonomik kriz , kendi içerisinde de “Reel Sektör Krizleri ve Finansal Krizler” olarak ikiye ayrılır ve bunlarda çeşitli alt kategorileri barındırır. Reel Sektör Krizi Mal ve hizmet piyasası ile işgücü piyasasında meydana gelen krizler genel olarak reel sektör krizi olarak adlandırılır. 1-Mal ve Hizmet Krizleri Enflasyon krizi Enflasyon, fiyatlar genel seviyesinde...

0

Yıllık Ücretli İzin Uygulaması Hakkında Bilinmesi Gerekenler

            Ülkemizde iş yaşamı koşullarının yeterli olarak gelişmemesi, işçilerin ve işverenlerin haklarını bilmemesi ve buna bağlı olarak işçilerin sürekli iş arayışı, işverenlerin de talep ettikleri performansın karşılanmamasına neden olmaktadır. Öyle ki işçinin 4857 sayılı iş kanunundan doğan ücretli izin hakkı ve yine aynı kanunda olan ancak işverenin insiyatifine bırakılan ücretsiz karıştırılmakta ve işçi ile işveren arasında uyuşmazlığa neden olmaktadır. Google arama trendlerinde “yıllık ücretli izin...

0

Vergi Hukukunun Hukuk Düzeni İçerisinde Ki Yeri

Eski Roma hukukçusu Domitius Ulpianus tarafından yapılan ve halen geçerliğini sürdüren ayrıma göre, şahısların birbirleri ile olan hukukunu düzenleyen hukuk dalına “Özel Hukuk”; şahıslar ile devlet arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalı “Kamu Hukukunu” oluşturmaktadır. Hukuk bu iki ana dal içerisinde çeşitli alt dallardan oluşmaktadır. Şöyle ki; Özel Hukuk, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku ve Devletler Özel Hukuku alt dalları ayrılırken, Kamu Hukuku ise Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Vergi Hukuku,...

0

Elektronik Tebligat Kimler İçin Zorunlu?

 ELEKTRONİK TEBLİGAT NEDİR?  7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından elektronik ortamda yapılan tebligat türüdür. Tebligat Kanunu ve bu Yönetmelik uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT tarafından işletilen ve güvenliği sağlanan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi(UETBS) kurulmuştur.    Kimlerin Elektronik Tebligat Sistemine Kayıt Olması Gerekir (Zorunlu Olanlar)  Yönetmeliğin 5. maddesi 1. fıkrasında yer alan; 1- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa...

0

Geri Kazanım Katılım Payı ve Poşet Ücreti Bildirimi

                  Geri Kazanım Katılım Payı (Poşet Ücreti) 10/12/2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak, 01/01/2019 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na ek 11 maddede; “kanuna ekli 1 sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından listede belirtilen diğer ürünler için ise piyasaya sürenlerden yine aynı listede bildirilen minimum geri kazanım katılım payları tahsil edilir” şeklinde bir düzenleme yapılarak ve aynı kanuna ek 13. Madde ile  perakende ve toptan...

0

2019 Asgari Ücret Kaç TL Oldu? (25.12.2018)

2019 Asgari Ücret Belirlendi.    2019 yılı için 7,5 milyona yakın asgari ücretliyi ilgilendiren rakam bugün saat 10:00'da toplanan asgari ücret tespit komisyonu tarafından açıklandı. İşçi ve işveren sendikalarının oy birliği ile karar verilen rakam Net 2.020TL olurken brüt ücret 2.558TL olarak belirlendi.         

0

Verginin Tanımı ve Amaçları

Verginin Tanımı Vergi için tam bir tanım yapmak mümkün olmasa da vergiyi kısaca şu şekilde tanımlayabiliriz; “kamusal amaçların finansmanı için otorite tarafından belirli yasal düzenlemeler aracılığı ile zora dayalı alınan parasal değer.”  Bazı akademisyenlere göre ise tanımı şu şekildedir, Gaston Jeze; parasal, karşılıksız, zorunlu belirli kurallara göre alınan, kamu yararına tahsis edilen ve bireylerden örgütlü bir topluluğa dahil olmaları nedeni ile alınan parasal tutardır.