Etiket: kapsamına göre vergi hukuku

0

Vergi Hukukunun Hukuk Düzeni İçerisinde Ki Yeri

Eski Roma hukukçusu Domitius Ulpianus tarafından yapılan ve halen geçerliğini sürdüren ayrıma göre, şahısların birbirleri ile olan hukukunu düzenleyen hukuk dalına “Özel Hukuk”; şahıslar ile devlet arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalı “Kamu Hukukunu” oluşturmaktadır. Hukuk bu iki ana dal içerisinde çeşitli alt dallardan oluşmaktadır. Şöyle ki; Özel Hukuk, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku ve Devletler Özel Hukuku alt dalları ayrılırken, Kamu Hukuku ise Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Vergi Hukuku,...