Kategori: TÜRKİYE

TÜRKİYE HAKKINDA ÇEŞİTLİ VE SEÇİLMİŞ GELİŞMELER

0

Vergi Tahsilatı Hangi Bankalar Aracılığıyla Yapılabilir?

  Vergi Ödemeleri Hangi Bankalardan Yapılabilecek Gelir İdaresi Başkanlığının 27 Kasım 2019 tarihinde tüm özel bankalara bir yazı ile bilgilendirerek, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41.maddesine dayanarak aralarında ki protokolü iptal ederek; 01/01/2020 tarihinden itibaren vergi tahsilatına aracılık edemeyeceklerini bildirmişti. Bunun yerini Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB) üzerinden her hangi bir bankanın kredi kartı ile ödeme yapabileceklerdir ve kamu bankalarının vergi tahsiline aracılık etmeye devam edebileceklerini bugün itibariyle bildirmiştir....

0

Adsense Reklam Gelirinin Vergisel Durumu

Adsense (Youtube, Mobil Uygulama, Web Sitesi) Reklam Yayınından Elde Edilen Gelirin Vergisel Durumu Google Adwords sistemi aracılığıyla, youtube ve/veya kendinize ait bir sitede ya da mobil uygulamada yayınladığınız Adsense reklamlardan elde edilen gelirin, vergisel durumu kısaca şöyledir; İnternet üzerinden elde ettiğiniz reklam geliri bir ticari kazançtır, Mükellefiyet açtırılmalıdır, Gelir/Kurumlar vergisine tabidir, Fatura kesmelisiniz, KDV’ye tabidir ve oranı %18’dir, Detaylı Anlatımı Şu Şekildedir Elde Edilen Reklam Geliri Ticari Kazançtır 193 Sayılır...

0

2020 Asgari Ücret Ne Zaman Belirlenecek ve Ne Kadar Olacak ?

2020 Asgari Ücret Ne Zaman Belli Olacak ? 2020 Asgari Ücretin belirlenmesi için  Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısı üzerine 02/12/2019 tarihinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirecektir. 2019 yılı asgari ücreti belirlenirken 6 – 13 – 20 – 27 aralık 2018 tarihlerinde dört toplantı gerçekleştirilerek belirlenmiştir. 2018 yılı asgari ücreti belirlenirken ise 6 – 12 – 22 – 29 aralık 2017 tarihlerinde ki dört toplantı sonucu belirlenmiştir....

0

Geri Kazanım Katılım Payı ve Poşet Ücreti Bildirimi

                  Geri Kazanım Katılım Payı (Poşet Ücreti) 10/12/2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak, 01/01/2019 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na ek 11 maddede; “kanuna ekli 1 sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından listede belirtilen diğer ürünler için ise piyasaya sürenlerden yine aynı listede bildirilen minimum geri kazanım katılım payları tahsil edilir” şeklinde bir düzenleme yapılarak ve aynı kanuna ek 13. Madde ile  perakende ve toptan...

0

2019 Asgari Ücret Kaç TL Oldu? (25.12.2018)

2019 Asgari Ücret Belirlendi.    2019 yılı için 7,5 milyona yakın asgari ücretliyi ilgilendiren rakam bugün saat 10:00'da toplanan asgari ücret tespit komisyonu tarafından açıklandı. İşçi ve işveren sendikalarının oy birliği ile karar verilen rakam Net 2.020TL olurken brüt ücret 2.558TL olarak belirlendi.         

0

Devletten KOBİ’lereYeni Nefes Kredisi

Nefes Kredisi Müjdesi Döviz krizinin etkisi ile ekonomik dalgalanmadan olumsuz etkilenen KOBİ’lere nefes kredisi yeniden başlıyor. “Birlikte Kazanacağız” sloganı ile imza töreni gerçekleşen KOBİ destek kredisi programını Ticaret Bakanı Ruhsar PEKCAN ve TOBB Başkanı M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU 31.08.2018’de Twitter’dan duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat ALBAYRAK’ın katıldığı toplantıda 8 banka ile birlikte, toplamda 10 milyar liralık kredi için imzalar atıldı. Nefes Kredisi’nin(Destek Kredisinin) Detayları                 M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun yaptığı açıklamaya göre; KOBİ’lere...

0

Mevduat Hesaplarında Vergi Oranları Değiştirildi

                     Vadeli mevduat hesaplarının vergi oranlarında değişikliğe ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi resmi gazetede yayınlandı.Buna göre TL mevduat hesaplarında faizler sıfırlanırken Döviz mevduatlarına uygulanacak vergi oranları da artırıldır.           TL Mevduat Hesaplarında Vergi Oranları Düşürüldü 

0

Osmanlı’dan Günümüze Siyasi Partiler

 Siyasi çalkantılar ile mutlak monarşinin yerini çoğulcu yapıya bırakmaya başlayan osmanlının son dönemlerinden itibaren, tebaanın temsil edilmesini sağlamak amacıyla yeni siyasi oluşumlarla çoğulcu yapı desteklenmiş, bu alanda particilik faaliyetleri başlamıştır. Bu çabalar neticesinde günümüze dek ikiyüz'ün üzerinde siyasi parti kurulmuş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin etnik yoğunluğunda ki seyrelme nedeniyle kurulmaya da devam edecekitir. Bu çabada kurulmuş olan 221 parti'nin kurucu ve kuruluş tarihleri ile birlikte aşağıda listelenmiştir. 

0

Askere Gidecek İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı

  Askere gidecek personelin kıdem tazminatı hakkı.                    Bilindiği üzere 1475 Sayılı iş kanunu yürürlükten kalksa da 4857 Sayılı iş kanunun 120. Maddesi ile; 1475 Sayılı İş kanunun 14. Maddesi yürürlükte bırakılmıştır. 1475 Sayılı İş kanunun kıdem tazminatıyla ilgili olan 14. madedesinin 3. alt maddesi hükümüne göre askere gidecek personel iş akdini fesh ederek kıdem tazminatı alma hakkı bulunmaktadır.                 Sülüs belgesi alınmadan iş akdi fesh edilmemelidir. Çünkü sülüs belgesi yani sevk...

0

Yeni Bir Para Piyasası Kuruluyor

     BİST Bünyesinde Yeni Bir Para Piyasası Kuruluyor                        Borsa İstanbul bünyesinde yeni bir para piyasası kurulması için çalışmalara başlandı. Bu piyasa teminatlı bir piyasa olacak ve organize olarak çalışacak. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek altyapı çalışmalarının başladığını ve piyasanın 6 ay içinde işlerlik kazanacağını açıkladı.                       Finansal İstikrar Komitesi’nde...