Kategori: DERS NOTLARI

Vergi Hukuku Ders NotlarıVergi Hukuku Ders Notları, Finansal Analiz Ders Notları, Finansal Muhasebe Ders Notları, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Notları, Ticaret Hukuku Ders …

0

Vergi Hukukunun Hukuk Düzeni İçerisinde Ki Yeri

Eski Roma hukukçusu Domitius Ulpianus tarafından yapılan ve halen geçerliğini sürdüren ayrıma göre, şahısların birbirleri ile olan hukukunu düzenleyen hukuk dalına “Özel Hukuk”; şahıslar ile devlet arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalı “Kamu Hukukunu” oluşturmaktadır. Hukuk bu iki ana dal içerisinde çeşitli alt dallardan oluşmaktadır. Şöyle ki; Özel Hukuk, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku ve Devletler Özel Hukuku alt dalları ayrılırken, Kamu Hukuku ise Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Vergi Hukuku,...

0

Verginin Tanımı ve Amaçları

Verginin Tanımı Vergi için tam bir tanım yapmak mümkün olmasa da vergiyi kısaca şu şekilde tanımlayabiliriz; “kamusal amaçların finansmanı için otorite tarafından belirli yasal düzenlemeler aracılığı ile zora dayalı alınan parasal değer.”  Bazı akademisyenlere göre ise tanımı şu şekildedir, Gaston Jeze; parasal, karşılıksız, zorunlu belirli kurallara göre alınan, kamu yararına tahsis edilen ve bireylerden örgütlü bir topluluğa dahil olmaları nedeni ile alınan parasal tutardır.