Sokak Çocukları Değerlidir…

Fahişe ışıklar altında ölen sokak çocuklarının acılarını hissetmek her babayiğidin harcı olmasa gerek. Kentin adeta asimile olmuş alafranga tiplerinin yanında onların değerinin kaldırım taşlarından daha yüksek olması beklenemez.Fakat sokak çocukları ülkemizin hatta dünyamızın yadsınamaz bir gerçeğidir.Onlar bahtsız feleğin kurbanları olup, sokakları mesken seçmiş daha doğru bir tabirle felek onları sokağa layık görmüştür. Bu felek kurbanları ilk bakışta gökyüzündeki bir kuş […]